Blog

 Giải pháp ghi nhận quá trình lịch sử công trình xây dựng theo thời gian thực. Hội tụ những khoảnh khắc lịch sử, Giám sát tiến độ công trình qua hình ảnh thời gian thực.

Auto Timelapse là gì? Auto timelapse được hình thành như thế nào
26/10/2020
Auto Timelapse là gì? Auto timelapse được hình thành như thế nào

Trên thế giới khái niệm về AutoTimelapse chắc hẳn không còn xa lạ với người dùng. Đây là một công nghệ tạo r..

Timelapse là gì? Giới thiệu cơ bản về Timelapse
14/11/2019
Timelapse là gì? Giới thiệu cơ bản về Timelapse

Bạn đã từng xem, quan sát thấy một quy trình nào đó diễn ra trong một khoảng thời gian dài được biểu diễn tăng tốc để ..

Tải hồ sơ năng lực tìm hiểu thêm thông tin