Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

Nhà đầu tư: Tập đoàn VIN GROUP 
Thiết kế và thi công: Đại diện Tòa án nhân dân Hà Nội

Quốc gia: Việt Nam

Vị trí: Tp. Hà Nội

Tổng diện tích (m2): 8.400 m2

Được khởi công:
21/02/2020

Hoàn thành: 05/11/2020


Bài viết liên quan
Tải hồ sơ năng lực tìm hiểu thêm thông tin