Tìm hiểu chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3 là các chứng chỉ được cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng để đánh giá và công nhận trình độ chuyên môn của người giám sát xây dựng. 

Cơ sở pháp lý cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng

chung-chi-hanh-nghe-giam-sat-thi-cong-xay-dung

Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng được cấp theo nghị định và thông tư của Bộ Xây dựng bao gồm:

  • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội.
  • Căn cứ Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Nghị định về Quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động xây dựng.
  • Theo Thông tư số 17/2016 TT-BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức, cá nhân.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng 1, 2, 3

chung-chi-hanh-nghe-giam-sat-thi-cong-xay-dung

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và có giấy phép cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam.

Có trình độ chuyên môn, thời gian đào tạo và kinh nghiệm làm việc liên quan đến việc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Có trình độ Đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, thời gian tham gia các công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp  và kiến thức pháp luật liên quan đến hành nghề.

Tìm hiểu hạng 1,2,3 của chứng chỉ hành nghề

Hạng 1

Để được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát cấp 1, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tốt nghiệp đại học với 7 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực ứng tuyển.
  • Đã trực tiếp giám sát thi công dự án liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, ít nhất 01 dự án cấp 1 hoặc 02 dự án cấp 2 tương tự.
  • Có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng còn hiệu lực hoặc hết hạn.

Hạng 2

Tốt nghiệp đại học với ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong lĩnh vực ứng tuyển.

Đã trực tiếp giám sát hoặc chủ trì thiết kế, thi công ít nhất 01 dự án cấp 2 hoặc 02 dự án cấp 3 liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Hạng 3

Có 3 năm đại học, 5 năm cao đẳng hoặc trình độ chuyên môn tương ứng và kinh nghiệm làm việc tại các trường trung cấp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của chứng chỉ.

Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc thiết kế, thẩm tra thiết kế và thi công ít nhất cấp 01 công trình cấp 3 hoặc cấp 02 công trình cấp 4.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát, chứng chỉ hành nghề giám sát cần lưu ý những gì?

chung-chi-hanh-nghe-giam-sat-thi-cong-xay-dung

– Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát do sở xây dựng cấp, bạn có thể đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề tại bất kỳ sở xây dựng nào tùy theo tỉnh/thành phố nơi bạn sinh sống.

– Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ tư vấn giám sát có thể mua trực tiếp từ Bộ Xây dựng hoặc tải trực tuyến.

– Phần quan trọng nhất trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát là bản kê khai kinh nghiệm công tác, bản kê khai kinh nghiệm này cần có xác nhận của công ty, đơn vị bạn hoặc công ty ban đầu của bạn.

Autotimelapse - Giải pháp cập nhật tiến độ xây dựng công trình

Hotline: (+84)886885808 – (+84)888985808

Địa chỉ: Tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam

Email: autotimelapsevn@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgRFxKxd2vt5gn_mbS1sJgA

call
zalo
zalo
FB