Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Đâu là giải pháp theo dõi tiến độ thi công tối ưu nhất trong thời đại chuyển đổi số?

Đâu là giải pháp theo dõi tiến độ thi công tối ưu nhất trong thời đại chuyển đổi số? Trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 phát triển mạnh mẽ, cộng thêm yếu tố giãn cách xã hội, lo ngại về dịch Covid và các vấn đề hạn chế đi lại, việc theo dõi tiến độ thi công theo phương pháp truyền thống trở nên khó khăn và kém chính xác.

Giám sát công trình xây dựng ứng dụng công nghệ Timelapse

Kiến tạo nên một công trình không phải là một điều đơn giản, có thể hành trình ấy kéo dài 1 tháng, 6 tháng hay thậm chí là vài năm. Giám sát công trình xây dựng ứng dụng công nghệ Timelapse là giải pháp tối ưu nhất giúp chủ đầu tư cũng như nhà thầu cập nhật thông tin, tiến độ công trình với độ chính xác và chi tiết nhất ở mọi thời điểm.