DỰNG VIDEO TRỰC TUYẾN
Công cụ quản lý tiến độ xây dựng thời đại 4.0

// tính năng
Hệ thống Autotimelapse hỗ trợ người dùng lọc và tải về video timelapse tuỳ chọn thời gian thi công. Công cụ lọc giúp người dùng có thể tự động tạo ra những thước phim timelapse sinh động theo ý muốn chỉ với các bước thật dễ dàng và nhanh chóng
// tính năng

Hệ thống Autotimelapse hỗ trợ người dùng lọc và tải về video timelapse tuỳ chọn thời gian thi công. Công cụ lọc giúp người dùng có thể tự động tạo ra những thước phim timelapse sinh động theo ý muốn chỉ với các bước thật dễ dàng và nhanh chóng

Cập nhật tiến độ hạng mục trọng yếu

Dựng video timelapse tự động theo khoảng thời gian cụ thể cho phép người quản lý dự án cập nhật tiến độ của các hạng mục quan trọng một cách liên tục và trực quan, giúp đảm bảo rằng dự án tiến triển đúng tiến độ và chất lượng

Kiểm soát năng lực thi công các nhà thầu

Tính năng này cho phép người quản lý theo dõi hiệu suất và năng lực của các nhà thầu tham gia vào dự án. Bằng cách quan sát video timelapse tự động, họ có thể đánh giá xem các nhà thầu đã thực hiện công việc đúng cách và đúng tiến độ hay không. Điều này giúp kiểm soát chất lượng và đảm bảo rằng các nhà thầu thực hiện công việc một cách hiệu quả

Truy xuất dữ liệu, kiểm soát tiến độ

Tính năng này cho phép người dùng truy cập dữ liệu thời gian thực về tiến độ dự án một cách dễ dàng. Thay vì phải đọc và phân tích dữ liệu số, người dùng có thể xem video timelapse để thấy sự phát triển của dự án trong thực tế. Điều này giúp họ nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và dễ hiểu hơn.


Cập nhật tiến độ hạng mục trọng yếu

Dựng video timelapse tự động theo khoảng thời gian cụ thể cho phép người quản lý dự án cập nhật tiến độ của các hạng mục quan trọng một cách liên tục và trực quan, giúp đảm bảo rằng dự án tiến triển đúng tiến độ và chất lượng


Kiểm soát năng lực thi công các nhà thầu

Tính năng này cho phép người quản lý theo dõi hiệu suất và năng lực của các nhà thầu tham gia vào dự án. Bằng cách quan sát video timelapse tự động, họ có thể đánh giá xem các nhà thầu đã thực hiện công việc đúng cách và đúng tiến độ hay không. Điều này giúp kiểm soát chất lượng và đảm bảo rằng các nhà thầu thực hiện công việc một cách hiệu quả


Truy xuất dữ liệu, kiểm soát tiến độ

Tính năng này cho phép người dùng truy cập dữ liệu thời gian thực về tiến độ dự án một cách dễ dàng. Thay vì phải đọc và phân tích dữ liệu số, người dùng có thể xem video timelapse để thấy sự phát triển của dự án trong thực tế. Điều này giúp họ nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và dễ hiểu hơn

// liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

    call
    zalo
    zalo
    FB