CHIA SẺ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN
Tiện lợi và dễ dàng thông qua các đường link hoặc mã QR Code

// tính năng
Cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu dự án trực tuyến một cách thuận tiện và dễ dàng với đối tác và khách hàng. Thay vì phải gửi tập tin lớn qua email hoặc phương tiện khác, Auto Timelapse cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để chia sẻ thông tin.
// tính năng

Cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu dự án trực tuyến một cách thuận tiện và dễ dàng với đối tác và khách hàng. Thay vì phải gửi tập tin lớn qua email hoặc phương tiện khác, Auto Timelapse cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để chia sẻ thông tin.

Chia sẻ qua đường link hoặc mã QR code dễ dàng

Người dùng có thể tạo đường link hoặc mã QR code dự án nhanh chóng và chia sẻ tới đối tác khách hàng. Điều này giúp tạo sự kết nối dễ dàng giữa các bên liên quan và cho phép họ truy cập dữ liệu dự án một cách nhanh chóng và tiện lợi từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.

Phân cấp và quản lý dữ liệu chia sẻ

Auto Timelapse cho phép người dùng thiết lập các mức độ truy cập khác nhau cho từng đối tượng. Thiết lập đối tượng xem, chỉnh sửa hoặc quản lý dữ liệu dự án. Việc này đảm bảo rằng thông tin quan trọng không bị truy cập trái phép và bảo vệ quyền riêng tư của dự án.

Đảm bảo an toàn và quyền riêng tư của thông tin

Tất cả dữ liệu được mã hóa và lưu trữ an toàn, đồng thời cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ để ngăn chặn truy cập trái phép.

Chia sẻ qua đường link hoặc mã QR code dễ dàng

Người dùng có thể tạo đường link hoặc mã QR code dự án nhanh chóng và chia sẻ tới đối tác khách hàng. Điều này giúp tạo sự kết nối dễ dàng giữa các bên liên quan và cho phép họ truy cập dữ liệu dự án một cách nhanh chóng và tiện lợi từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet


Phân cấp và quản lý dữ liệu chia sẻ

Auto Timelapse cho phép người dùng thiết lập các mức độ truy cập khác nhau cho từng đối tượng. Thiết lập đối tượng xem, chỉnh sửa hoặc quản lý dữ liệu dự án. Việc này đảm bảo rằng thông tin quan trọng không bị truy cập trái phép và bảo vệ quyền riêng tư của dự ánĐảm bảo an toàn và quyền riêng tư của thông tin

Tất cả dữ liệu được mã hóa và lưu trữ an toàn, đồng thời cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ để ngăn chặn truy cập trái phép


// liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

    call
    zalo
    zalo
    FB