SO SÁNH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG
Phân tích, so sánh đối chiếu từng thời điểm bất kỳ của dự án

// tính năng
Tính năng so sánh tiến độ xây dựng là một công cụ mạnh mẽ để theo dõi và đánh giá tiến độ giữa các giai đoạn của dự án dễ dàng, từ đó giúp quản lý dự án, nhà thầu và các bên liên quan có cái nhìn trực quan và chi tiết về tình hình dự án theo thời gian.
// tính năng

Tính năng so sánh tiến độ xây dựng là một công cụ mạnh mẽ để theo dõi và đánh giá tiến độ giữa các giai đoạn của dự án dễ dàng, từ đó giúp quản lý dự án, nhà thầu và các bên liên quan có cái nhìn trực quan và chi tiết về tình hình dự án theo thời gian.

Dễ dàng lọc ra các bức ảnh hiện trạng dự án tại mọi thời điểm xây dựng

Người dùng có thể dễ dàng lọc ra những bức ảnh theo ngày, tháng, năm giúp tạo ra cái nhìn chi tiết về sự tiến triển của dự án theo thời gian. Điều này không chỉ hỗ trợ việc xác định các giai đoạn quan trọng mà còn giúp phát hiện kịp thời những sai sót trong công tác thi công xây dựng.

Truy xuất dữ liệu nhanh chóng và tiện lợi

Tính năng so sánh tiến độ xây dựng không chỉ làm cho việc truy xuất thông tin trở nên nhanh chóng hơn mà còn mang lại sự thuận tiện trong việc theo dõi các phần quan trọng của dự án. Không còn bận tâm về việc tìm kiếm, người quản lý có thể dễ dàng tiếp cận và đánh giá tiến trình công việc một cách tức thì.

Đánh giá trực quan dự án, góc nhìn tổng thể và chi tiết về tiến độ và chất lượng

Tính năng so sánh cung cấp một cách trực quan để so sánh sự thay đổi về tiến độ của công trình tại các thời điểm khác nhau. Người quản lý có thể dễ dàng thấy được những sự thay đổi và đánh giá hiệu suất của dự án, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược về quản lý dự án và cải thiện chất lượng công việc.


Dễ dàng lọc ra các bức ảnh hiện trạng dự án tại mọi thời điểm xây dựng

Người dùng có thể dễ dàng lọc ra những bức ảnh theo ngày, tháng, năm giúp tạo ra cái nhìn chi tiết về sự tiến triển của dự án theo thời gian. Điều này không chỉ hỗ trợ việc xác định các giai đoạn quan trọng mà còn giúp phát hiện kịp thời những sai sót trong công tác thi công xây dựng.


Truy xuất dữ liệu nhanh chóng và tiện lợi

Tính năng so sánh tiến độ xây dựng không chỉ làm cho việc truy xuất thông tin trở nên nhanh chóng hơn mà còn mang lại sự thuận tiện trong việc theo dõi các phần quan trọng của dự án. Không còn bận tâm về việc tìm kiếm, người quản lý có thể dễ dàng tiếp cận và đánh giá tiến trình công việc một cách tức thì.


Đánh giá trực quan dự án, góc nhìn tổng thể và chi tiết về tiến độ và chất lượng

Tính năng so sánh cung cấp một cách trực quan để so sánh sự thay đổi về tiến độ của công trình tại các thời điểm khác nhau. Người quản lý có thể dễ dàng thấy được những sự thay đổi và đánh giá hiệu suất của dự án, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược về quản lý dự án và cải thiện chất lượng công việc.
// liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

    call
    zalo
    zalo
    FB