GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

// TÍNH NĂNG

Autotimelapse tích hợp cảm biến theo dõi thông số môi trường toàn diện. Nhằm báo cáo đều đặn tới khách hàng điều kiện thời tiết trong quá trình xây dựng. Auto Timelapse tự động thu thập, hiển thị dữ liệu thông số chất lượng môi trường đi kèm hình ảnh thực tế

// tính năng
Autotimelapse tích hợp cảm biến theo dõi thông số môi trường toàn diện. Nhằm báo cáo đều đặn tới khách hàng điều kiện thời tiết trong quá trình xây dựng. Auto Timelapse tự động thu thập, hiển thị dữ liệu thông số chất lượng môi trường đi kèm hình ảnh thực tế
Hiển thị dữ liệu thông số chất lượng môi trường tại công trình

Theo dõi, cập nhật trực tuyến các chỉ số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ bụi, nồng độ các loại khí theo yêu cầu. Đánh giá khách quan tác động môi trường đến tiến độ dự án.

Hệ thống cảm biến độ chính xác cao, cập nhật liên tục sự thay đổi

Hệ thống cập nhật liên tục để theo kịp sự biến đổi của môi trường, đặc biệt là trong các dự án dài hạn hoặc trong các khu vực có biến đổi nhanh chóng. Các dữ liệu từ hệ thống cảm biến này cung cấp thông tin quý báu để quản lý môi trường và đảm bảo an toàn và hiệu quả cho dự án.

Lập báo cáo thống kê sự biến động của các yếu tố môi trường

Giúp theo dõi và đánh giá sự thay đổi của môi trường theo thời gian, giúp người quản lý thông tin về các tác động của môi trường và có thể thực hiện các biện pháp khắc phục và ứng phó kịp thời.
Hiển thị dữ liệu thông số chất lượng môi trường tại công trình

Theo dõi, cập nhật trực tuyến các chỉ số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ bụi, nồng độ các loại khí theo yêu cầu. Đánh giá khách quan tác động môi trường đến tiến độ dự án

Hệ thống cảm biến độ chính xác cao, cập nhật liên tục sự biến đổi

Hệ thống cập nhật liên tục để theo kịp sự biến đổi của môi trường, đặc biệt là trong các dự án dài hạn hoặc trong các khu vực có biến đổi nhanh chóng. Các dữ liệu từ hệ thống cảm biến này cung cấp thông tin quý báu để quản lý môi trường và đảm bảo an toàn và hiệu quả cho dự án.
Lập báo cáo thống kế sự biến động của các yếu tố môi trường

Giúp theo dõi và đánh giá sự thay đổi của môi trường theo thời gian, giúp người quản lý thông tin về các tác động của môi trường và có thể thực hiện các biện pháp khắc phục và ứng phó kịp thời


// liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

    call
    zalo
    zalo
    FB