LƯU TRỮ KHÔNG GIỚI HẠN

// TÍNH NĂNG

Kho lưu trữ Cloud Auto Timelapse không giới hạn, ghi lại cả những dự án kéo dài 5 năm hay 10 năm. Lưu trữ lịch sử của các dự án trong thời gian dài mà không cần lo lắng về không gian lưu trữ hay mất mát dữ liệu.

// tính năng
Kho lưu trữ Cloud Auto Timelapse không giới hạn, ghi lại cả những dự án kéo dài 5 năm hay 10 năm. Lưu trữ lịch sử của các dự án trong thời gian dài mà không cần lo lắng về không gian lưu trữ hay mất mát dữ liệu
Lưu trữ toàn bộ dữ liệu công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan bao gồm thông tin về hình ảnh, video, và các dữ liệu liên quan khác. Cho phép khách hàng theo dõi sự phát triển của các công trình theo thời gian và sử dụng tư liệu để nghiên cứu, theo dõi, hoặc quảng bá dự án hiệu quả.

Lưu trữ dữ liệu trên hệ thống vĩnh viễn

Điều này đảm bảo rằng dữ liệu sẽ không bị mất đi do lỗi kỹ thuật hoặc qua thời gian dài hạn. Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống, đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào cần.

Dễ dàng truy xuất dữ liệu khi cần thiết

Hệ thống được thiết lập cho người dùng có thể tìm kiếm và truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này đảm bảo rằng thông tin có sẵn và sử dụng khi cần xem lại trong tương lai.Lưu trữ toàn bộ dữ liệu công trình từ khi khởi công đến khi hoàn thành

Lưu trữ toàn bộ dữ liệu liên quan bao gồm thông tin về hình ảnh, video, và các dữ liệu liên quan khác. Cho phép khách hàng theo dõi sự phát triển của các công trình theo thời gian và sử dụng tư liệu để nghiên cứu, theo dõi, hoặc quảng bá dự án hiệu quảLưu trữ dữ liệu trên hệ thống vĩnh viễn

Điều này đảm bảo rằng dữ liệu sẽ không bị mất đi do lỗi kỹ thuật hoặc qua thời gian dài hạn. Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống, đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng sử dụng bất cứ khi nào cầnDễ dàng truy xuất dữ liệu khi cần thiết

Hệ thống được thiết lập cho người dùng có thể tìm kiếm và truy cập dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này đảm bảo rằng thông tin có sẵn và sử dụng khi cần xem lại trong tương lai

// liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

    call
    zalo
    zalo
    FB