Giải pháp quay video timelapse công trình

Quay video time-lapse là giải pháp hữu hiệu để theo dõi tiến độ thi công của các công trình xây dựng. Chủ đầu tư được thông báo tiến độ các hạng mục quan trọng từng phút và có thể kiểm soát năng lực thầu phụ, tối ưu hóa quy trình hoàn thiện.

Báo cáo tiến độ công trình bằng phim timelapse

Báo cáo tiến độ dự án bằng công nghệ time-lapse là giải pháp đột phá cho phép nhà thầu dễ dàng theo dõi tiến độ thi công và đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch đã lập. Hãy khám phá những lợi ích của giải pháp sử dụng Autotimelapse này trong bài viết dưới đây.

Sử dụng phim và ảnh chụp timelapse để báo cáo tiến độ dự án (công trình)

Ghi time-lapse để báo cáo tiến độ dự án là giải pháp thông minh cho phép bạn theo dõi tiến độ thi công một cách dễ dàng và thuận tiện, đồng thời là công cụ báo cáo tiến độ kịp thời. chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Việc ứng dụng công nghệ này vào xây dựng sẽ được chia sẻ trong bài viết sau đây.

call
zalo
zalo
FB