Những tiêu chuẩn giám sát công trình xây dựng bạn nên biết

Tiêu chuẩn giám sát công trình xây dựng với chủ đầu tư, chủ thầu luôn có những quy định về giám sát công trình xây dựng. Timelapse là giải pháp xu hướng được lựa chọn để tăng tính minh bạch trong công tác quản lý dự án.

tieu-chuan-giam-sat-cong-trinh-xay-dung

Tiêu chuẩn giám sát công trình xây dựng ?

Giám sát xây dựng là việc công trình xây dựng được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công

Việc giám sát xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng;

b) Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn kĩ thuật, qui định về quản lí, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kĩ thuật và hợp đồng xây dựng;

c) Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát xây dựng

Về quyền –Tiêu chuẩn giám sát công trình xây dựng

 • Tự thực hiện giám sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực giám sát xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình.
 • Đàm phán, kí kết hợp đồng giám sát xây dựng; theo dõi, giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã kí kết.
 • Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng qui định.
 • Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát xây dựng theo qui định của pháp luật
tieu-chuan-giam-sat-cong-trinh-xay-dung

Về nghĩa vụ – Tiêu chuẩn giám sát công trình xây dựng

 • Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng để kí kết hợp đồng giám sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện giám sát xây dựng.
 • Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát.
 • Xử lí kịp thời những đề xuất của người giám sát.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát xây dựng.
 • Lưu trữ kết quả giám sát xây dựng.
 • Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát xây dựng, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra. 

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu giám sát xây dựng

Về quyền – Tiêu chuẩn giám sát công trình xây dựng

 • Tham gia nghiệm thu, xác nhận công việc, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng.
 • Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện đúng thiết kế được phê duyệt và hợp đồng thi công xây dựng đã kí kết.
 • Bảo lưu ý kiến đối với công việc giám sát do mình đảm nhận.
 • Tạm dừng thi công trong trường hợp phát hiện công trình có nguy cơ xảy ra mất an toàn hoặc nhà thầu thi công sai thiết kế và thông báo kịp thời cho chủ đầu tư để xử lí.
 • Từ chối yêu cầu bất hợp lí của các bên có liên quan.
tieu-chuan-giam-sat-cong-trinh-xay-dung

Về nghĩa vụ – Tiêu chuẩn giám sát công trình xây dựng

 • Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng.
 • Không nghiệm thu khối lượng không bảo đảm chất lượng; không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn kĩ thuật và theo yêu cầu của thiết kế công trình.
 • Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng.
 • Đề xuất với chủ đầu tư những bất hợp lí về thiết kế xây dựng.
 • Giám sát việc thực hiện các qui định về an toàn, bảo vệ môi trường.
 • Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi công không đúng thiết kế, không tuân theo tiêu chuẩn áp dụng, qui chuẩn kĩ thuật, nhưng người giám sát không báo cáo với chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền xử lí và hành vi vi phạm khác do mình gây ra. (Theo Luật Xây dựng năm 2014)

Máy Timelapse tự động quay chụp giám sát xây dựng

Những yêu cầu về quản lý giám sát công trình xây dựng đặt ra vấn đề cho cả chủ đầu tư và chủ thầu về một phương pháp giám sát đảm bảo tính khách quan và hiện đại. Với nhiều công trình, lắp đặt Timelapse là điều bắt buộc chủ đầu tư yêu cầu chủ thầu phải cuung cấp. Cùng tìm hiểu khái quát về gói giải pháp Auto Timelapse cho công trình xây dựng.

tieu-chuan-giam-sat-cong-trinh-xay-dung

Theo dõi tiến độ thi công công trình

 • Tự động chụp, cập nhật hình ảnh công trình theo nhiều góc độ
 • Hiển thị dữ liệu thông số chất lượng môi trường tại công trình
 • Tạo dựng video tiến độ thi công theo yêu cầu
 • Phân tích, chuyển đổi dữ liệu hình ảnh thành biểu đồ báo cáo

Hiển thị dữ liệu trực tuyến

 • Tự động cập nhật dữ liệu trực tuyến theo tần suất cài đặt
 • Tích hợp hiển thị dữ liệu trên nhiều nền tảng thiết bị
 • Giao diện thông minh, tối ưu trải nghiệm người dùng
 • Dễ dàng sử dụng, truy cập mọi lúc mọi nơi

Đánh giá tiến trình xây dựng

 • Video so sánh tiến độ giữa các tháng, chứng minh năng lực xây dựng của nhà thầu với
 • Chủ đầu tư cũng như giữa chủ đầu tư với khách hàng mua
 • Kiểm soát năng lực thi công, phân tích và tối ưu tiến trình hoàn thiện công trình xây dựng
 • Tăng tín nhiệm về vị thế và năng lực với các đối tác và khách hàng
 • Tích lũy tư liệu về năng lực của chủ đầu tư

Quản lý lưu trữ dữ liệu dự án

 • Lưu trữ toàn bộ hình ảnh công trình từ khởi công tới hoàn thành
 • Lưu trữ dữ liệu trên hệ thống vĩnh viễn
 • Giới hạn tài khoản quản lí, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu dự án.
 • Hỗ trợ chuyển đổi và tải xuống dữ liệu dự án

Kết:

Trên đây là những chia sẻ của Auto Timelapse về những tiêu chuẩn giám sát công trình xây dựng. Hi vọng những chia sẻ này hữu ích đối với bạn.

Autotimelapse - Giải pháp cập nhật tiến độ xây dựng công trình

Hotline: (+84)886885808 – (+84)888985808

Địa chỉ: Tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam

Email: autotimelapsevn@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgRFxKxd2vt5gn_mbS1sJgA

call
zalo
zalo
FB