Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Đầy đủ thông tin cần biết về mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng

Đối với các công trình xây dựng lớn thì nhằm đảm bảo quá trình thi công công trình cũng như đảm bảo chất lượng công trình thì chủ đầu tư cần đến bên giám sát thi công. Bên giám sát thi công có trách nhiệm giám sát công trình ngay từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc công trình. Khi công trình xây dựng được hoàn thành thì tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng sẽ gửi báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu cho cơ quan chuyên môn. Vậy mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng gói thầu có nội dung và hình thức ra sao? Bài viết dưới đây Auto Timelapse sẽ đi vào tìm hiểu những vấn đề liên quan đến báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu nhằm giúp người đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Mẫu báo cáo giám sát công trình là gì ?

Theo Điều 120 Luật xây dựng 2014 thì giám sát thi công xây dựng công trình được quy định như sau: Công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Nhà nước khuyến khích việc giám sát thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ.

mau-bao-cao-giam-sat-cong-trinh-xay-dung

Mẫu báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu là văn bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu, với nội dung nêu rõ nội dung báo cáo, công tác giám sát thi công…

Mẫu báo cáo giám sát công trình để làm gì?

Mục đích của mẫu báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu: sau khi công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu được hoàn thành thì tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng sẽ gửi báo cáo hoàn thành công tác giám sát thi công xây dựng gói thầu cho cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng nhằm báo cáo kết quả giám sát thi công công trình xây dựng.

mau-bao-cao-giam-sat-cong-trinh-xay-dung

Hình thức mẫu báo cáo giám sát công trình như thế nào là đạt yêu cầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ……/……

……, ngày ……. tháng ……. năm ……

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG GÓI THẦU/ GIAI ĐOẠN/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH/ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: ……….(2)…………

…….(1)…. báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng ….(3)…. như sau:

1. Quy mô công trình:

a) Mô tả quy mô và công năng của công trình: các thông số kỹ thuật chính, công năng chủ yếu của các phần hoặc hạng mục công trình;

b) Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công năng của công trình so với giấy phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng), thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình;

2. Đánh giá sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;

3. Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

4. Đánh giá công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình theo kế hoạch thí nghiệm đã được chấp thuận;

5. Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu có);

6. Đánh giá về công tác tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có);

7. Các thay đổi thiết kế và việc thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng (nếu có);

8. Những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có) và đánh giá nguyên nhân, biện pháp và kết quả khắc phục theo quy định;

9. Đánh giá về sự phù hợp của hồ sơ quản lý chất lượng theo quy định;

10. Đánh giá về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

11. Đánh giá về sự phù hợp của quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;

12. Đánh giá về các điều kiện nghiệm thu hoàn thành gói thầu, giai đoạn, hạng mục công trình, công trình xây dựng.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA ……..(1)………

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

GIÁM SÁT TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Autotimelapse - Giải pháp cập nhật tiến độ xây dựng công trình

Hotline: (+84)886885808 – (+84)888985808

Địa chỉ: Tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam

Email: autotimelapsevn@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgRFxKxd2vt5gn_mbS1sJgA

Leave a comment

Your email address will not be published.