Quy trình tiêu chuẩn trong giám sát công trình

Để thi công hiệu quả các công trình thì việc thực hiện theo đúng quy trình giám sát công trình xây dựng là điều cần thiết, đảm bảo cho các công trình được theo dõi giám sát toàn diện. 

quy-trinh-giam-sat-cong-trinh-xay-dung-2

Thế nào là giám sát công trình xây dựng?

Giám sát công trình xây dựng là hoạt động theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thi công của một công trình xây dựng, nhằm đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Giám sát công trình xây dựng được thực hiện bởi các cá nhân hoặc tổ chức có đủ năng lực, được chủ đầu tư thuê hoặc ủy quyền. Người thực hiện công tác giám sát công trình xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng phù hợp với từng hạng công trình. Giám sát công trình xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn của công trình xây dựng. Giám sát công trình xây dựng giúp chủ đầu tư kiểm soát được chất lượng công trình, tránh những sai sót và rủi ro trong quá trình thi công.

quy-trinh-giam-sat-cong-trinh-xay-dung-2

Quy trình giám sát công trình xây dựng

Quy trình giám sát thi công được thực hiện một cách chuẩn mực để đảm bảo công trình hoàn thành an toàn và chất lượng tốt nhất. Quy trình này có thể tổng hợp thành 8 bước quan trọng:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ thiết kế thi công

Bước đầu tiên là kiểm tra toàn bộ hồ sơ thiết kế và hướng dẫn kỹ thuật về việc thi công công trình.

Chú trọng đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ thiết kế thi công của công trình xây dựng, thẩm tra dự toán và các yêu cầu kỹ thuật để phát hiện sớm các thiếu sót và đưa ra biện pháp khắc phục hoặc điều kiện bổ sung cần thiết để đảm bảo an toàn và chất lượng của công trình.

Bước 2: Lập kế hoạch giám sát thi công

Dựa trên hồ sơ thiết kế và các quy định kỹ thuật, người chịu trách nhiệm sẽ xây dựng một kế hoạch giám sát chi tiết để đảm bảo chất lượng của công trình.

quy-trinh-giam-sat-cong-trinh-xay-dung-2

Bước 3: Đánh giá hồ sơ thiết kế thi công

Tại bước này, tiến hành kiểm tra và xem xét toàn bộ hồ sơ thiết kế thi công trong từng hạng mục để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn.

Bước 4: Giám sát từng hạng mục xây dựng

Kỹ sư giám sát đảm nhận nhiệm vụ giám sát cẩn thận từng hạng mục cụ thể, đảm bảo rằng thông tin kỹ thuật phù hợp với thiết kế và phát hiện kịp thời các sai sót trong quá trình thi công.

Bước 5: Đảm bảo tiến độ thi công

Liên tục theo dõi và đánh giá tiến độ thi công, thúc đẩy công việc để đảm bảo tuân thủ kế hoạch. Đề xuất giải pháp để tối ưu hóa thời gian thi công.

Bước 6: Quản lý chi phí xây dựng

Kỹ sư cần theo dõi và quản lý sát sao chi phí vật liệu xây dựng, báo cáo sự chênh lệch giữa dự toán và chi phí thực tế để điều chỉnh ngân sách.

Bước 7: Lập báo cáo định kỳ

Thường xuyên lập báo cáo hàng tuần hoặc hàng tháng về các vấn đề phát sinh và khó khăn, đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết.

Bước 8: Nghiệm thu công trình

Cuối cùng, tiến hành nghiệm thu từng hạng mục và toàn bộ công trình để đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao và sử dụng công trình.

Autotimelapse - Giải pháp cập nhật tiến độ xây dựng công trình

Hotline: (+84)886885808 – (+84)888985808

Địa chỉ: Tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam

Email: autotimelapsevn@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgRFxKxd2vt5gn_mbS1sJgA

call
zalo
zalo
FB