Thi công xây dựng có những lưu ý gì trong quy trình giám sát?

Thường thì mọi người quan tâm đến giá cả, thời gian và tiến độ của công trình xây dựng, nhưng họ thường ít chú ý đến những lưu ý trong quy trình giám sát thi công xây dựng. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và sử dụng hiệu quả của công trình, việc giám sát thi công là rất quan trọng.

quy-trinh-giam-sat-cong-trinh-xay-dung

Giám sát thi công xây dựng là gì?

Việc giám sát thi công xây dựng đòi hỏi người làm công việc này phải đảm nhận trách nhiệm trong việc theo dõi và kiểm soát khối lượng công việc theo đúng chuẩn kỹ thuật, đồng thời đảm bảo tiến độ, thời gian và an toàn lao động. Những người chịu trách nhiệm giám sát phải là các kỹ sư có đủ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Kỹ sư giám sát xây dựng đại diện cho chủ đầu tư, nhiệm vụ của họ là theo dõi, kiểm tra, báo cáo và quản lý việc sử dụng các biên bản nghiệm thu trong quá trình thi công. Chất lượng của một công trình xây dựng phụ thuộc vào tinh thần và trách nhiệm của kỹ sư giám sát. Công việc của họ trong mỗi dự án có thể khác nhau, từ giám sát khảo sát, thi công, đến tư vấn và theo dõi tiến độ triển khai. Họ cũng có trách nhiệm thu thập thông tin về tình trạng hiện tại trong quá trình đền bù và giải phóng mặt bằng.

quy-trinh-giam-sat-cong-trinh-xay-dung

Quy trình giám sát thi công xây dựng

Một quy trình giám sát thi công đạt chuẩn là yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình. Quy trình này bao gồm 8 bước chính:

  • Bước 1: Kiểm tra hồ sơ thiết kế

Bước đầu tiên là kiểm tra tổng thể hồ sơ thiết kế, bao gồm các bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật, dự toán,… nhằm phát hiện các thiếu sót, sai sót. Trên cơ sở đó, đưa ra các biện pháp khắc phục hoặc bổ sung để đảm bảo chất lượng công trình.

  • Bước 2: Xây dựng kế hoạch giám sát

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế, kỹ sư giám sát sẽ xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể, bao gồm các nội dung như: phạm vi giám sát, nội dung giám sát, thời gian giám sát,…

  • Bước 3: Đánh giá hồ sơ thiết kế thi công

Kỹ sư giám sát sẽ kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ thiết kế thi công trong từng hạng mục. Đảm bảo công trình được thực hiện xây dựng theo đúng quy chuẩn và tiêu chí về kỹ thuật.

  • Bước 4: Giám sát từng hạng mục xây dựng

Kỹ sư giám sát sẽ trực tiếp giám sát từng hạng mục xây dựng. Đảm bảo các số liệu kỹ thuật đúng với thiết kế đã có. Kịp thời phát hiện ra những lỗi sai sót trong quá trình thi công xây dựng.

quy-trinh-giam-sat-cong-trinh-xay-dung
  • Bước 5: Đảm bảo tiến độ thi công

Kỹ sư giám sát sẽ thường xuyên đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch.

  • Bước 6: Quản lý giá thành xây dựng

Kỹ sư giám sát sẽ theo sát, tính toán và báo cáo tình hình về chênh lệch giá vật liệu xây dựng tại thời điểm thi công và trên hồ sơ giấy tờ để điều chỉnh và cân đối dự toán chi phí.

  • Bước 7: Lập báo cáo định kỳ

Kỹ sư giám sát sẽ thường xuyên lập báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng về những sai sót, những điểm hạn chế, đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục.

  • Bước 8: Nghiệm thu công trình

Cuối cùng, kỹ sư giám sát sẽ tiến hành nghiệm thu từng hạng mục và toàn bộ công trình, đảm bảo chất lượng bàn giao đưa vào sử dụng.

Việc thực hiện đúng quy trình giám sát thi công sẽ giúp đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thi công công trình.

Lưu ý trong quy trình giám sát thi công xây dựng

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, người giám sát đóng vai trò quan trọng. Để làm việc này hiệu quả, người giám sát cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản để góp phần xây dựng một công trình hoàn thiện.

quy-trinh-giam-sat-cong-trinh-xay-dung-2

Kiểm tra bản thiết kế

Người giám sát cần kiểm tra tính khả thi của bản thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng. Điều này giúp phát hiện các thiếu sót, đề xuất giải pháp cụ thể để đảm bảo chất lượng công trình và giảm thiểu chi phí phát sinh.

Xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá hồ sơ thiết kế

Người giám sát cần đảm bảo rằng hồ sơ thiết kế đã hoàn thành đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Họ cũng cần kiểm tra và đánh giá toàn bộ hồ sơ thiết kế từng hạng mục để đảm bảo tuân thủ đúng chuẩn.

Thực hiện quy trình giám sát từng hạng mục

Người giám sát phải chặt chẽ theo dõi từng bước thi công trong mỗi hạng mục. Điều này giúp phát hiện lỗi và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời. Việc kiểm tra số liệu về nguyên vật liệu và thiết bị cũng quan trọng để tránh lãng phí và ảnh hưởng đến chất lượng và chi phí công trình.

Đảm bảo tiến độ công trình

Người giám sát cần có kinh nghiệm trong việc quản lý công nhân, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi để đảm bảo hiệu suất làm việc và chất lượng công trình. Họ cũng cần giám sát chặt chẽ tiến độ của nhà thầu để đảm bảo thời gian hoàn thành công trình theo đúng yêu cầu hợp đồng.

Autotimelapse - Giải pháp cập nhật tiến độ xây dựng công trình

Hotline: (+84)886885808 – (+84)888985808

Địa chỉ: Tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam

Email: autotimelapsevn@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgRFxKxd2vt5gn_mbS1sJgA

call
zalo
zalo
FB