03 Yếu tố làm nên một quy trình giám sát công trình thành công?

Mục đích của hoạt động giám sát công trình thi công nhằm xác nhận cho công trình bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, chất lượng để đưa vào nghiệm thu. Vậy 3 yếu tố mãng liệu hiệu quả, vừa đảm bảo chất lượng và đáp ứng về tiến độ mà đơn vị giám sát phải quan tâm?

Tính tiêu chuẩn chính xác
Chuẩn hóa giám sát công trình ngay từ những giai đoạn đầu tiên của dự án. Nhiệm vụ của đơn vị giám sát thi công là cần kiểm tra theo đúng các yêu cầu từ phía chủ đầu tư được thể hiện trong hồ sơ thiết kế, kỹ thuật và mọi chi phí dự toán xây dựng phải khớp với ngân sách. Các tiêu chuẩn về chất lượng luôn đặt lên hàng đầu như: Tiêu chuẩn về thiết kế chính xác, tiêu chuẩn vật liệu ra vào công trường, tiêu chuẩn về làm việc và an toàn lao động.. đơn vị giám sát luôn phải có kế hoạch rõ ràng cho từng hạng mục, mọi dữ liệu luôn chuẩn chỉnh chính xác.

Tính tiêu chuẩn chính xác

Tính cập nhật/linh hoạt thông tin
Cập nhật thông tin về công việc tiến độ diễn ra hàng ngày tạo nên sự chủ động cho nhà đầu tư, nhà thầu. Đơn vị giám sát thuận tiện cho báo cáo nội bộ theo ngày, tháng, năm được chi tiết và cụ thể. Từ đó, trong quá trình thi công có thể nhìn thấy những điểm hạn chế và điểm đạt được và linh hoạt đưa ra phương án phù hợp cải thiện và phát huy công trình. Bên cạnh đó, bên giám sát có thể kết hợp một số nền tảng thông minh và quản lý tối ưu như nền tảng của Auto Timelapse tối ưu quy trình giám sát và báo cáo chuyên nghiệp.

Tính cập nhật/linh hoạt thông tin 

Tính minh bạch và chuyên nghiệp
Sự tận tâm và trách nhiệm của đơn vị giám sát công trình được thể hiện xuyên suốt quá trình thi công dự án. Họ được nhà đầu tư đánh giá cao qua việc xử lý các vấn đề xảy ra, phối hợp kết nối đội ngũ và phong cách làm việc. Thành công của một trình được nhìn thấy qua chất lượng mà khách hàng nhận được. Sự minh bạch, chuyên nghiệp trong quá trình giám sát là yếu tố quan trọng mang tới vị thế thương hiệu và năng lực của chủ đầu tư.

Tính minh bạch và chuyên nghiệp

Auto Timelapse:

Bộ giải pháp đồng bộ dành cho giám sát công trình xây dựng. Giải phát được phát triển từ nền tảng kỹ thuật chụp ảnh timelapse và được tự động hóa toàn bộ. Vừa đảm bảo giám sát 24/7 và trích xuất dữ liệu clip timelapse tiến độ công trình, vừa loại bỏ những khuyết điểm timelapse thủ công thường mắc phải gây tốn kém chi phí, thời gian .


Contact us:
Hotline tư vấn: (+84)886.885.808 - Email: autotimelapsevn@gmail.com
Website: https://autotimelapse.com

Bài viết liên quan
Tải hồ sơ năng lực tìm hiểu thêm thông tin