Auto Timelapse hợp tác với Trung tâm bảo tồn Gen và phát triển giống bò Mông, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Auto Timelapse hợp tác với Trung tâm bảo tồn Gen và phát triển giống bò Mông, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn triển khai giải pháp quản lý nông nghiệp thông minh, ứng dụng trong quy trình chăm sóc, chăn nuôi đàn bò giống.

Nằm trong chuỗi giá trị của dự án "Ứng dụng công nghệ phát triển bò thịt chất lượng cao thành hàng hóa theo chuỗi giá trị ở miền núi phía Bắc", với mục tiêu bảo tồn nguồn gen bò Mông; hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi bò thịt hàng hóa chất lượng cao, Trung tâm bảo tồn Gen và phát triển giống bò Mông, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã hợp tác với Auto Timelapse để tích hợp, ứng dụng công nghệ hướng tới xây dựng tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng thương hiệu thịt bò Mông chất lượng cao.

Với giải pháp của Auto Timelapse, Trung tâm dễ dàng quản lý, giám sát hình ảnh quá trình chăm sóc, tiến trình tăng trưởng của bò giống; bên cạnh đó hệ thống cảm biến đặc thù thường xuyên ghi lại thông số chính xác về nhiệt độ, độ ẩm không khí, nồng độ các loại khí trong môi trường, cường độ sáng ... phục vụ cho quá trình nghiên cứu, cải tiến quy trình chăn nuôi.

Hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu của Auto Timelapse tự động đưa ra các thông báo khi có sự biến động của các chỉ số, tạo các biểu đồ, báo cáo sinh động. Ngoài ra Auto Timelapse tự động xuất mã QR Code chứa thông tin và video ngắn ghi lại xúc tích lịch sử quá trình chăm sóc, sinh trưởng, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc của đàn bò nuôi.

Auto Timelapse đồng hành cùng Trung tâm để mang lại những giá trị thiết thực cho dự án.

Bài viết liên quan
Tải hồ sơ năng lực tìm hiểu thêm thông tin