Quy định về tư vấn giám sát thi công cần biết

Tư vấn giám sát thi công là công việc quan trọng nhằm đảm bảo việc xây dựng được thực hiện hiệu quả và chính xác. Việc giám sát được thực hiện bởi người có khả năng, kiến thức và kinh nghiệm trình độ để đạt hiệu quả cao. Cùng tìm hiểu các quy định về tư vấn giám sát thi công cần biết qua bài viết dưới đây.

Tư vấn giám sát thi công là gì?

Tư vấn giám sát thi công là dịch vụ cung cấp bởi các công ty, tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nhằm hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình giám sát thi công các công trình xây dựng.

Các chuyên gia tư vấn giám sát thi công sẽ thường xuyên kiểm tra và giám sát các công việc xây dựng, đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch, các quy định về an toàn lao động, chất lượng công trình, sử dụng tài nguyên hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, tư vấn giám sát thi công còn hỗ trợ chủ đầu tư trong việc lập kế hoạch, quản lý dự án, thiết kế và lựa chọn vật liệu xây dựng phù hợp. Đồng thời, các chuyên gia tư vấn còn đưa ra các giải pháp tối ưu hóa quy trình thi công, giảm thiểu rủi ro và giảm chi phí trong quá trình xây dựng.

Giúp chủ đầu tư có được những thông tin chính xác và kịp thời về tình hình thi công, đưa ra các quyết định hiệu quả và đảm bảo tiến độ thi công đúng kế hoạch, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng công trình xây dựng.

quy-dinh-ve-tu-van-giam-sat-thi-cong

Nội dung giám sát thi công công trình

Kiểm tra các điều kiện để bắt đầu công việc

Thông báo quyền hạn và nghĩa vụ cá nhân trong quản lý chất lượng của chủ đầu tư và nhà thầu trong giám sát công trình.

Kiểm tra năng lực của nhà thầu xây dựng theo hồ sơ mời thầu và hợp đồng xây dựng như: thiết bị thi công, phòng thí nghiệm, nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng.

Kiểm tra biện pháp thi công so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt.

Xem xét, quyết định các nội dung do nhà thầu đệ trình và yêu cầu nhà thầu chỉnh sửa nội dung tương ứng trong quá trình thi công.

Nghiệm thu vật tư, sản phẩm, thiết bị trong công trình.

Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện công việc, hoàn thành công việc theo đúng tiến độ thi công của dự án.

quy-dinh-ve-tu-van-giam-sat-thi-cong

Giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, an toàn đối với các dự án lân cận.

Giám sát an toàn lao động theo đúng hợp đồng và quy định của pháp luật.

Yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế nếu có sai sót về thiết kế.

Nếu chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, nếu quá trình thi công không chắc chắn, công ty xây dựng sẽ dừng thi công, nếu có vấn đề gì chúng tôi sẽ phối hợp giải quyết vấn đề với các bên.

Xác nhận hồ sơ nghiệm thu, xác nhận/xác nhận bản vẽ hoàn thành

Tổ chức thí nghiệm kiểm định, kiểm định chất lượng hạng mục công trình, cấu kiện, công trình xây dựng.

Nghiệm thu sơ bộ công trình xây dựng, nghiệm thu giai đoạn xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc, nghiệm thu và xác nhận khối lượng công việc hoàn thành.

Tài liệu dự án đầy đủ

Ngoài ra, thực hiện các nội dung căn cứ theo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng.

Quy định về tư vấn giám sát thi công cần biết

Căn cứ pháp lý về tư vấn giám sát thi công

Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;

Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, có hiệu lực kể từ ngày 01/ 01 /2017;

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/ 11/ 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/ 2020, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Chủ thể có thẩm quyền giám sát thi công theo quy định

Chủ đầu tư có thể tự giám sát thi công công trình

Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để giám sát thi công công trình

quy-dinh-ve-tu-van-giam-sat-thi-cong

Đối với hợp đồng tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng trong hợp đồng có quy định về quyền giám sát của tổng thầu:

  • Tổng thầu giám sát thi công xây dựng công trình do mình và công trình thầu phụ thi công.
  • Giám sát bởi nhà thầu tư vấn đủ năng lực do tổng thầu thuê

Dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước

  • Tổ chức giám sát thi công xây dựng phải độc lập với nhà thầu thi công, nhà thầu sản xuất, v.v.
  • Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình không được tham gia kiểm định chất lượng công trình do mình giám sát.
  • Các nhà thầu sản xuất, chế tạo và cung cấp sản phẩm, vật liệu cho Công trình không được tham gia vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm liên quan đến vật liệu do mình cung cấp.

Các điều kiện để hành nghề giám sát thi công

Các cá nhân muốn hành nghề giám sát thi công phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Hạng I: Đã giám sát thi công trực tiếp phần việc liên quan đến công việc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 cấp công trình cấp II.
  • Hạng II: Đã giám sát thi công trực tiếp, thi công liên quan đến các công việc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III.
  • Hạng III: Đã giám sát trực tiếp thi công, tham gia hoặc thiết kế, thẩm định ít nhất 1 công trình cấp III, hoặc 2 công trình cấp IV.

Autotimelapse - Giải pháp cập nhật tiến độ xây dựng công trình

Hotline: (+84)886885808 – (+84)888985808

Địa chỉ: Tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam

Email: autotimelapsevn@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgRFxKxd2vt5gn_mbS1sJgA

call
zalo
zalo
FB