Flycam quét mặt bằng 3D đánh giá hiện trạng phục vụ quy hoạch dự án

Để khảo sát địa hình cho công tác bắt đầu một dự án, dùng Flycam quét 3D, trắc địa số và thành lập bản đồ được các nhà đầu tư, nhà thầu tìm kiếm. Nền tảng Trắc địa 2D 3D sẽ giải quyết được những vấn đề gì và Chi phí bay quét bản đồ sẽ ra sao khi so với các phương pháp trắc địa khác?

call
zalo
zalo
FB