Tư vấn giám sát xây dựng và những kỹ năng cần có

Tư vấn giám sát xây dựng là hoạt động dịch vụ tư vấn thực hiện các công việc giám sát thi công công trình theo hợp đồng được ký kết với chủ đầu tư. Tư vấn là công việc đòi hỏi cần nhiều kĩ năng và kinh nghiệm chuyên môn để làm việc.

Tư vấn giám sát xây dựng là gì?

Tư vấn giám sát là hoạt động giám sát quá trình thi công xây dựng công trình theo nội dung được thỏa thuận trong hợp đồng ký kết với chủ đầu tư. Các nội dung tư vấn giám sát thi công bao gồm giám sát quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo nâng cấp, phá dỡ, bảo hành và bảo trì công trình.

quy-dinh-ve-tu-van-giam-sat-thi-cong

Giám sát thi công công trình bao gồm giám sát thi công xây dựng và công tác lắp đặt thiết bị với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hay bảo dưỡng.

Nội dung của tư vấn giám sát công trình

Các vấn đề liên quan đến nội dung của tư vấn giám sát xây dựng được quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Theo quy định này, công trình xây dựng phải được giám sát trong quá trình thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 của Luật Xây dựng. Việc giám sát này phải đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, đúng kỹ thuật và pháp luật, tránh những rủi ro và thiệt hại đến người và tài sản trong quá trình thi công.

tu-van-giam-sat-xay-dung
  • Ngoài ra, tư vấn giám sát còn bao gồm các nhiệm vụ khác như đưa ra các giải pháp kỹ thuật để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo đầy đủ các giấy tờ, chứng từ pháp lý liên quan đến công trình, và lưu trữ tài liệu liên quan đến giám sát thi công.
  • Thông báo nhiệm vụ và quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, nhằm thông báo cho các nhà thầu liên quan để có sự phối hợp thực hiện.
  • Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng.
  • Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
  • Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt.
  • Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình (quy định tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng.
  • Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện các nội dung trên.
  • Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình (thường được gọi là Nghiệm thu vật liệu đầu vào).
  • Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình.
  • Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận và công tác quan trắc công

Những kỹ năng cần có trong tư vấn giám sát

Giám sát thi công xây dựng là lĩnh vực đặc thù đòi hỏi người thực hiện phải có đủ năng lực, bản lĩnh và sự tự tin. Những kinh nghiệm mà kỹ sư giám sát tích lũy được trong suốt chặng đường giám sát kỹ thuật và thi công công trình cũng là những kinh nghiệm sống quý báu trên đường đời. Chuyên môn là điều bắt buộc đối với mọi giám sát viên.

tu-van-giam-sat

Có thể nói, xây dựng là ngành dễ xảy ra nhiều rủi ro trong quá trình thi công thực tế. Vì vậy nếu muốn trở thành giám sát công trường, bạn cần phải có kỹ năng quản lý rủi ro. Nó sẽ giúp bạn chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống bất ngờ và đề xuất giải pháp kịp thời.

Ngoài ra, người giám sát cần có kỹ năng thiết lập mục tiêu. Mục tiêu thường là các mốc quan trọng trong một dự án xây dựng. Ví dụ: bạn có thể đặt ngày đến hạn cụ thể cho các nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể. Sau đó, cần theo dõi hiệu suất của họ để đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Autotimelapse - Giải pháp cập nhật tiến độ xây dựng công trình

Hotline: (+84)886885808 – (+84)888985808

Địa chỉ: Tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam

Email: autotimelapsevn@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgRFxKxd2vt5gn_mbS1sJgA

call
zalo
zalo
FB