Ứng dụng công nghệ số trong giám sát thi công thời đại 4.0

Giám sát thi công là ngành được được chuyển dịch công nghệ số nhiều hiện nay. Đặc biệt với ứng dụng công nghệ timelapse, hiệu quả giám sát được nâng lên rõ rệt, theo dõi tiến độ và làm tư liệu truyền thông dự án hiệu quả.

Giám sát thi công là gì?

Giám sát thi công là quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động và quy trình trong quá trình thi công dự án xây dựng hoặc công trình. Nhiệm vụ của người giám sát là đảm bảo rằng công việc được thực hiện theo các tiêu chuẩn, kỹ thuật, quy định và yêu cầu được đặt ra.

chi-phi-thue-giam-sat-thi-cong

Để thực hiện công việc này, người giám sát cần có kiến thức chuyên môn và chứng chỉ hành nghề theo quy định của Nhà Nước. Vai trò của người giám sát là đại diện và đứng tên cho chủ đầu tư, có trách nhiệm giám sát, theo dõi và kiểm tra hiệu quả của công việc, xử lý các vấn đề phát sinh và ngăn chặn kịp thời những sai sót trong quá trình xây dựng. Họ cũng phải báo cáo và cập nhật tình hình cho chủ đầu tư.

Việc giám sát công trình trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng của dự án. Do đó, người giám sát cần tuân thủ nghiêm túc các quy định về giám sát thi công xây dựng.

Công việc của người giám sát thi công là gì?

Trong quá trình giám sát thi công, người giám sát có nhiều vai trò và trách nhiệm quan trọng. Các hoạt động giám sát bao gồm:

Kiểm tra chất lượng: Người giám sát kiểm tra chất lượng các vật liệu, công cụ, và quy trình thi công để đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.

Kiểm tra tiến độ: Người giám sát theo dõi tiến độ và so sánh với lịch trình đã được lập trình. Họ đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng theo kế hoạch và đưa ra biện pháp ứng phó nếu có sự chậm trễ hoặc thay đổi không đáng kể.

Giám sát an toàn: Người giám sát đảm bảo rằng các biện pháp an toàn, các quy định về an toàn lao động và phòng chống tai nạn được thực hiện và đưa ra hướng dẫn khi cần thiết.

giam-sat-thi-cong

Kiểm tra hợp đồng và tài chính: Người giám sát kiểm tra và xác nhận rằng các yêu cầu hợp đồng, tài chính và pháp lý đều được tuân thủ và thực hiện đúng quy định.

Giải quyết vấn đề: Người giám sát đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Họ phối hợp với các bên liên quan để tìm ra giải pháp.

Giao tiếp và phối hợp: Người giám sát đóng vai trò là điểm liên lạc chính giữa các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư, kỹ sư và công nhân. Họ phối hợp công việc, truyền đạt thông tin và đảm bảo sự hiểu biết chung về các yêu cầu và kế hoạch thi công.

Thẩm tra và chấp thuận công việc: Người giám sát kiểm tra và thẩm tra các giai đoạn công việc, đảm bảo rằng công việc đã hoàn thành đúng theo yêu cầu và tiêu chuẩn quy định trước khi chấp thuận.

Báo cáo và tài liệu: Người giám sát có trách nhiệm lập báo cáo về tiến độ, chất lượng và kết quả thi công. Họ cũng quản lý và bảo quản tài liệu liên quan đến quá trình thi công và hoàn thiện dự án.

Ứng dụng công nghệ timelapse trong giám sát thi công

Theo dõi tiến độ: Bằng cách sử dụng máy quay timelapse, người giám sát có thể ghi lại quá trình thi công theo thời gian thực hoặc theo khoảng thời gian cố định. Điều này giúp theo dõi tiến độ thi công một cách tự động và chính xác, từ đó đảm bảo rằng công việc diễn ra đúng kế hoạch.

giam-sat-thi-cong

Ghi lại sự thay đổi và phát triển của công trình: Công nghệ timelapse cho phép tạo ra một video ghi lại sự thay đổi và phát triển của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhờ đó, người giám sát có thể dễ dàng nhận biết các giai đoạn khác nhau, từ đó đánh giá và kiểm tra sự phát triển của dự án.

Phát hiện lỗi và sửa chữa: Bằng cách xem lại video timelapse, người giám sát có thể phát hiện các lỗi, thiếu sót hoặc sai sót. Điều này giúp họ xác định các vấn đề cần khắc phục và đưa ra các biện pháp sửa chữa kịp thời.

Báo cáo và truyền thông: Video timelapse cung cấp một hình ảnh sinh động về quá trình thi công, giúp người giám sát dễ dàng báo cáo và trình bày thông tin cho các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, kiến trúc sư, nhà thầu và các đối tác liên quan. Video timelapse cũng có thể được chia sẻ trực tuyến để mọi người có thể theo dõi và đánh giá công trình.Vừa là công cụ truyền thông dự án không tốn phí.

Autotimelapse - Giải pháp cập nhật tiến độ xây dựng công trình

Hotline: (+84)886885808 – (+84)888985808

Địa chỉ: Tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam

Email: autotimelapsevn@gmail.com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgRFxKxd2vt5gn_mbS1sJgA

call
zalo
zalo
FB